אתה כאן:   ראשי תקנון
תקנון האתר PDF הדפסה דוא
נכתב ע"י מנהל אתר   
ראשון, 20 נובמבר 2011 16:48

תקנון האתר

כללי: האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

תקנון זה בא להסדיר את היחסים בין האתר לבין הגולשים באתר, בין אם הם אדם פרטי, חברה, תאגיד או כל גוף שהוא (להלן "הגולש").

בעצם השימוש באתר ובמדוריו השונים, מצהיר הגולש כי הוא מקבל על עצמו את תקנון האתר ומסכים לו באופן מוחלט. במידה שהגולש אינו מסכים לתנאי השימוש כולם או חלקם, עליו לצאת מהאתר באופן מיידי ואין הוא רשאי לעשות באתר כל שימוש.

תכני האתר נועדו לספק מידע בלבד ואינם מהווים בשום אופן ייעוץ מקצועי כלשהוא כזה או אחר.

אתר www.green-pets.co.il (להלן- "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט, המנהל קטלוג מוצרים, ומציע ללקוחותיו מידע ואיסוף מוצרים שונים לסל קניות (להלן "השירותים"). האתר הינו בבעלות "טבעי לחיות" (להלן החברה).

כל המבצע ו/או מעוניין לבצע כל פעילות באמצעות האתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו.

תנאי השימוש באתר: הפעולות המתבצעות באתר יהיו אך ורק למטרת קבלת מידע ו/או שירותים או הזמנת מוצרים באמצעות סל קניות ופנייה טלפונית חוזרת מהחברה. אין לעשות שימוש באתר לכל מטרה אחרת.

משתתף המבצע פעולה באתר חייב לעמוד בכל התנאים וההתחייבויות המפורטים להלן.

ביצוע פעולות באתר יהיה בתום לב וללא שימוש במידע שהתקבל ללא אישור מפעילי האתר ושלא יהיה בו ניצול לרעה של טעויות כל שהן במערכות האתר ותיאורי המוצרים.   המשתמש מתחייב בזאת שלא יעשה פעולה אשר מהותה חשיפת פרטי המשתמש שלו.

המשתמש מתחייב בזאת שלא לעשות פעולה שמהותה חשיפת פרטים כלשהם של משתמש אחר. 

המשתמש מתחייב לא לבצע פעולה שמהותה פגיעה באתר ו/או במפעיליו ו/או בתוכנו.

מחירים, שירותים וביצוע הזמנה: בעת ביצוע ההזמנה דרך האתר, המשתמש מחויב להירשם לבסיס הנתונים של האתר (מועדון חברים).

להשלמת ביצוע הזמנה הגולש יתבקש להזין שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכתובת.

החברה לא תעשה כל שימוש בנתונים אלו ולא תעביר אותם לצד ג' ללא אישור בכתב מהמשתמש, למעט מקרים הכרחיים להשלמת הביצוע העסקה, ההזמנה והמשלוח ו/או שירות שבחרת לרכוש ו/או במקרים בהם הומצא לחברה צו שיפוטי המחייב את החברה להמציא נתונים אלו לבית המפשט ו/או משטרת ישראל.

במקרה ונפלה טעות בפרטי המוצרים ו/או השירותים כגון שם המוצר, תיאור המוצר, מחירו, תנאי התשלום, תמונת המוצר, נתוני היבואן/יצרן וכיו"ב, יהיה מפעיל האתר רשאי לבטל את ההזמנה. במקרה ביטול הזמנה ו/או ביטול פעולה כל שהיא, לא יבוצע חיוב למשתמש ולא תהיה חובת הודעה על הביטול למשתמש.

באתר מוצג קטלוג המוצרים ובהם מצולמים מוצרים שונים, בנוסף, תמונות מוגדלות של כל פריט. התמונות נועדו להמחשה בלבד. ליד כל פריט מוצג מחירו בשקלים, כולל מע"מ (לא כולל דמי משלוח). משתמש באתר יכול להוסיפו לעגלת הקניות, לאחר שבדק את צבעיו, גודלו ומחירו. ניתן לשנות כמויות, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת, בסיום ההזמנה יש לאשר את ההזמנה בקופה.

במקרה שבוצעה הזמנה למוצר המוצג באתר והתברר כי המוצר אזל, החברה מתחייבת להודיע באמצעות דואר אלקטרוני או טלפונית ללקוח על החוסר בפריט, ושומרת לעצמה את הזכות להציע חלופה למוצר חלופי. במידה והלקוח יאשר את ההזמנה בדואר אלקטרוני או טלפונית, ההזמנה תבוצע. במידה ולא, ההזמנה תבוטל ויימחקו פרטי האישיים של המשתמש. במידה והלקוח יהיה מעוניין להמתין עד לקבלת מלאי חדש, הזמנתו תמתין עד אשר יחזור הפריט למלאי והוא יקבל על כך הודעה מתאימה לביצוע המשך העסקה.

מועד משלוח מוצרים בעת הזמנה מיוחדת, על פי נהלי החברה כפי שמופיע בדף "הסבר משלוחים" או כפי שיקבע מול החברה באופן אישי.

מרכז ההזמנות פועל 24 שעות ביממה, ובכל ימות השבוע (למעט יום כיפור).

פרטי רוכש השירותים ואבטחת האתר: בעת ביצוע הזמנה לרכישת שירותים באמצעות האתר, יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים ופרטי ההזמנה (להלן – הפרטים). בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.

הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההצעה לרכישה.

פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, לא יועברו לכל גורם ובכלל לצד ג', למעט מקרים הכרחיים להשלמת הביצוע העסקה, ההזמנה והמשלוח ו/או שירות שבחרת לרכוש. 

החברה משאירה לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים שימסור הרוכש לצורך ניתוח מידע סטטיסטי. בכל מקרה כזה, הנתונים לא ייוחסו אישית למבצע הפעולה ולא יזהו אותו בדרך כלשהיא.

האתר מודיע בזאת לגולש כי יהיה רשאי לעשות שימוש בפרטים שמסר הגולש לאתר כדי לשלוח אליו דברי פרסומת בעתיד בדבר מבצעים של החברה, חידושים באתר, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב. אם הגולש אינו מעוניין בקבלת דברי פרסומת מהאתר עליו להודיע על כך לאתר. לא הודיע כאמור, יהא האתר רשאי לשלוח אליו דברי פרסומת. בכל עת באפשרות המשתמש לבטל אפשרות זו בעריכת פרטים אישיים בכרטיס החבר ו/או להודיע לאתר הודעה בכתב, בעל פה או באמצעות דואר אלקטרוני כי הוא רוצה להסיר את עצמו מרשימת התפוצה של דברי הפרסומות.

באפשרות המשתמש להסיר עצמו מרשימת התפוצה בהודעה בכתב, בעל פה או באמצעות דואר אלקטרוני.

שימוש בעוגיות: אנו מצהירים בזאת כי בזמן ביקורך באתר שומר שרת האתר קבצי טקסט "עוגיות", המשפרים את חווית הגלישה שלך. קבצים אלה מספקים לנו מידע ויכולת לשפר את השירותים ולהציע לך מוצרים בהתאם לאופן שימושך. השימוש בקבצים אלה הנו אוטומטי וללא פיקוח אדם.

תשלום בגין השירותים: בעת רכישה עם איסוף עצמי, ניתן לשלם במזומן כנגד אספקת הסחורה.

התשלום מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי כעסקה טלפונית. פרטי כרטיס האשראי, תוקף, ומספר ת.ז ימסרו לנציג החברה בעל פה בטלפון.

לא ניתן לבצע רכישה וסליקה של כרטיסי אשראי דרך האתר.

הזנת פרטי אשראי אינה נדרשת באתר, הזנה כזו הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש.

החיוב ו/או התשלום מתבצע לפי המטבע הנהוג במדינת ישראל- שקל חדש.

כל המחירים באתר כוללים מע"מ.

סך הסכום המחויב יופיע בסל הקניות, לאחר אישור ההזמנה ויכלול את כל הפריטים שהוזמנו ויפורטו דמי המשלוח המתאימים להזמנה וכן ההנחות.

קיימת האפשרות לרכישה בתשלומים, בהתאם למדיניות החברה  על פי גובה הקנייה וכפוף לאישור חברת האשראי (אשר יכולה להתנות את התשלומים באשראי בתשלום ריבית).

אישור ההזמנה וביצועה מותנים בקבלת אישור לעסקה מחברת האשראי. במידה ואין אישור לביצוע העסקה, החברה תיידע את הגולש ובאחריותו לפנות אל חברת האשראי או אל הבנק על מנת לסדר את מסגרת האשראי המתאימה. במידה ולא הסדיר הגולש את מסגרת האשראי, רשאית החברה לבטל את העסקה.

מדיניות משלוחים ואספקת מוצרים: המשלוחים יבוצעו לאזורים בגבולות מדינת ישראל בלבד.

עלויות משלוח מבוססות על עלויות הנגבות על-ידי נותני השירות (דואר ישראל, חברת שליחויות וכדומה). עלויות אלה יועברו וישולמו במלואן על ידי המשתמש/ המזמין אלא אם נמסר אחרת.  מחירי המשלוחים מפורטים בדף באתר.

במשלוח מסוג "דואר שליחים", יש לברר בעת ביצוע ההזמנה האם ניתן להגיע אל היעד בשירות זה, בהתאם לאזורי המשלוח של החברה המשלחת.

המוצרים יארזו באופן שיהיה המתאים ביותר למוצרים המוזמנים וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדית של הצוות המפעיל. הלקוח יחויב בעלויות הנובעות מצרכי אריזה מיוחדים ו/או ממשקל האריזה ו/או יתר נפח שהם תוצאה של אריזה מיוחדת.

משתמש יודע ומצהיר כי ברור לו שזמן האספקה יכול להמשך עד ל-14 ימי עסקים ממועד קבלת ההזמנה.

במידה ויבחר הגולש באפשרות איסוף עצמי של הפריט ממחסני החברה, לא יחויב הגולש בדמי משלוח. לא ניתן לשנות לאפשרות איסוף עצמי במידה וההזמנה בוצעה והפריטים נשלחו.

במידה והלקוח מעוניין לאסוף את הפריט באופן עצמאי ממחסני החברה, באחריותו לתאם את איסוף המוצרים מול החברה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להוריד ולהוסיף נקודות לאיסוף עצמי.

במידה ונבחרת אפשרות משלוח על-ידי דואר ישראל או במקרה של משלוח באמצעות שליח עד הבית, המשלוח יתבצע לכתובת שנמסרה בתהליך הרישום, אלא אם צוין אחרת. במידה והכתובת הנמסרת היא לבית עסק, יש לציין את שם בית העסק בהזמנה. אין החברה אחראית על כל טעות הקלדה שנעשתה על ידי המשתמש ופגעה במשלוח.

אספקת המוצרים הנעשית על ידי חברת המשלוחים, תהיה בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים. במידה והאספקה מתעכבת או אינה מתאפשרת, מכל סיבה שהיא (מצב בטחוני, מזג אויר וכד'), החברה תמצא פתרון חלופי המקובל על שני הצדדים. החברה תקבל את ההחלטה הסופית בנוגע לביטולו של כל משלוח.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת, בהתאם לצורך, את מחירי המשלוחים.

החזרת מוצרים וביטול הזמנות: ניתן לבטל הזמנה שנעשתה באתר האינטרנט (למעט הזמנות מיוחדות כמפורט למטה), כל עוד לא נשלחו המוצרים על ידי החברה או מי מטעמה אל הכתובת שנמסרה.

הודעה על ביטול ההזמנה תיעשה דרך הסטוריית הזמנות טרם הטיפול בהזמנה ו/או בכתב כולל הודעה אלקטרונית לאתר החברה.

מוצר אשר הגיע לבית הלקוח ולא נעשה בו שימוש והוא שלם באריזתו המקורית, ניתן להחזיר לחברה תוך 14 יום ממועד קבלתו.

החזרת המוצרים תעשה באמצעות משלוח אל החברה (המשלוח ישולם ויבוצע ע"י הלקוח) או החזרה עצמאית למחסני החברה (בתיאום מראש). האחריות להחזרת המוצר בשלמותו, באופן תקין חלה על הלקוח המזמין.

הלקוח יזוכה במחיר המוצר המוחזר (בתנאי שהמוצר הוא שלם, תקין ובאריזתו המקורית ושלא נפתח) כנגד הצגת חשבונית בהתאם לאופן החיוב, או באופן אחר שיוסכם על ידי הלקוח. לא יזוכו דמי המשלוח אשר שולמו.

אם ברצונך לקבל החזר כספי על מוצר שהמשלוח עליו ממחסני החברה אליך התקבל חינם, עלות שילוח המוצר אליך תנוכה מההחזר הכספי עבור המוצר בהתאם למחירי משלוחים הנהוגים בחברה.

במידה ובוצעה הזמנה עבור מוצר מיוחד, שבו המזמין ביקש כי ייעשו שינויים מיוחדים במוצר, עבורו בלבד, או הזמנת מוצר אשר אינו מוחזק במלאי בשוטף, לא תהיה אפשרות להחזיר מוצר זה, בהתאם לחוק להגנת הצרכן.

בעלות ושמירה על זכויות: האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. החברה מתירה למשתמש "להוריד" (download) נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.

המשתמש מתחייב שלא להעלות (UPLOAD) לאתר כל מידע מכל סוג ומין שהוא, המפר את זכויות היוצרים, סימני המסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או חומר פורנוגראפי ו/או חומר שיש בו חשש ללשון הרע וכו'. העלה המשתמש מידע ו/או חומר כאמור לעיל, מתחייב הוא לשפות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או את מפעילי האתר בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט), שייגרמו להם כתוצאה מהתנהגותו הבלתי ראויה של המשתמש, הנזכרת לעיל.

האתר מכיל קישורים "לינקים" לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. החברה מספקת לינקים אלו לנוחות בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע בהם או באתרים אחרים המקושרים אליהם, לתוקפם ולחוקיותם. רוכש המבקש לעשות שימוש בלינקים אלו, עושה זאת על אחריותו בלבד.

החברה תהא רשאית לסגור את האתר, לבטל שירותים או לצמצמם. כמו כן, תהא החברה ראשית לשנות את תקנון האתר מעת לעת.

כל מחלוקת שתתגלה בין המשתמש ובין החברה, הנוגעת להזמנה או כל פעילות אחרת באתר האינטרנט, תתברר בישראל בבתי המשפט בתל-אביב בלבד.

הגבלת אחריות: החברה שואפת לכך שכל מוצריה יהיו תקינים ובאיכות הגבוהה ביותר. יחד עם זאת, ייתכנו מקרים בהם קיים ליקוי כלשהוא באי אלו מהמוצרים. במקרה כזה, זכאי הרוכש לפנות לחברה ולהתריע על כך. החברה תבדוק את התלונה, יחד עם יצרן המוצר ותהא רשאית להחליף את המוצר הלקוי במוצר זהה או לזכות את הקונה בסך התמורה ששולמה על אותו המוצר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

האחריות הבלעדית לכל המוצרים ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיו"ב, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן.

החברה לא תהיה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצרים.

התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלי בצבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

החברה אינה אחראית על מוצרים שנפגעו או פגעו כתוצאה משימוש לא תקין ו/או לא נכון.

בכל מקרה האחריות של החברה, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים המוצעים למכירה באתר זה מוגבלת למחיר המוצר הספציפי נשוא התביעה או הדרישה, אשר שולם בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע"י הרוכש.

החנות ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעות עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר. כמו כן, החנות לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי רוכש כלשהו או צד ג' כלשהו שאינו בשליטה של החברה.

החברה תהא רשאית להפסיק או למנוע את התקשרות או הגישה של רוכשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.

שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר: כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את האתר ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

 

LAST_UPDATED2
 

כניסת חברים


איבדת את סיסמתך?
שכחת את שם המשתמש?
עוד אין לך חשבון? הירשם

עגלת קניות
הסל שלך ריק.

   

תהיו בקשר....